HEŁMY STRAŻACKIE


Polska 


 

Hełmy skórzane z przełomu XIX / XX wieku.


 

  

Oficerskie hełmy metalowe z początku XX wieku.


Bojowe hełmy metalowe z przełomu XIX i XX wieku.


   

Bojowe hełmy mosiężne - początek XX wieku.


Bojowe hełmy metalowe - okres międzywojenny.


Hełmy produkowane w hucie "LUDWIKÓW" w odmianach:

przedwojenny (1937 rok) niklowany, ze stali kwasoodpornej, niklowany powojenny i malowany (odmiana OC użytkowana w pożarnictwie).


Hełmy z demobilu wojskowego, które, w drugiej połowie lat 40-tych, użytkowały straże pożarne.

Powodem zastosowania takich hełmów były braki wyposażenia po II wojnie światowej.


Hełm bakielitowy z lat 50-tych.


Hełmy Obrony Cywilnej, używane w straży pożarnej w latach 50-tych i 60-tych.


Hełmy produkcji "NITRON" Krupski Młyn - lata 60-te i 70-te.


Hełm produkcji polskiej z lat 80-tych. Kolory hełmów odpowiadały funkcji:

czerwony - dowódca, żółty - kierowca, biały - strażak.


Hełm produkcji czeskiej stanowiący główne wyposażenie polskich strażaków na przełomie lat 80-tych i 90-tych.


Współczesne hełmy bojowe PH-05 i ZS-03 produkowane przez Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego.


Hełm paradny produkowany przez KZPT Kalisz.


Współczesny mosiężny hełm oficerski paradny.


Hełmy drużyny młodzieżowej. 

 


Wielka Brytania 

Angielskie hełmy: skórzany i metalowy.

 


Austria 

 

Hełmy austriackiej straży pożarnej: z okresu II wojny światowej oraz lat 70-tych. 

 


Niemcy 

 

Hełmy niemieckiej straży pożarnej od okresu II wojny światowej do lat 70-tych.

 


Czechy (dawniej Czechosłowacja) 

Hełmy czeskiej (czechosłowackiej) straży pożarnej z okresu międzywojennego do lat 80-tych.

 


Szwajcaria 

 

Hełmy szwajcarskiej straży pożarnej z okresu międzywojennego i lat 50-tych.

 


Rosja

Hełm rosyjskiej (ZSRR) straży pożarnej z lat 60-tych.

 


Włochy

Hełm bakielitowy włoskiej straży pożarnej z lat 60-tych.

 


Holandia

 Hełm holenderskiej straży pożarnej z lat 70-tych.

 


 

W zbiorach muzeum znajduje się jeszcze około 100 hełmów,

wśród których są duplikaty egzemplarzy przedstawionych powyżej.