Historia Zbiorów


 

Wszystko rozpoczyna się w roku 1970, po wstąpieniu w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej Leszka Rajsa, kiedy w jego ręce trafiają pierwsze eksponaty strażackie. Były to dwa hełmy z początku XX wieku  - mosiężny i stalowy - wycofane z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej Nadziei. Następnie w kolekcji pojawiały się różne medale i odznaki strażackie. Pod koniec lat '70 ubiegłego stulecia ogólne zainteresowania historyczne Leszka Rajsa zostały ukierunkowane właśnie ku straży pożarnej, a to przez wzgląd na zwiększającą się kolekcję zabytków tematyki pożarniczej.

Kolejne dziesięciolecie niosło ze sobą powiększanie się kolekcji w skutek wymian kolekcjonerskich oraz dzięki zakupom na bazarach i giełdach kolekcjonerskich. Ratowany przed złomowaniem i niszczeniem był także sprzęt, który po wycofaniu z użytkowania w strażach pożarnych trafiał do zbiorów. Ponadto wiele cennych eksponatów przekazywali ludzie związani z pożarnictwem, dzięki czemu pod koniec tego okresu zbiór osiągał 1000 pozycji. Były to przede wszystkim: hełmy, mundury, czapki, pasy,  topory, medale i odznaczenia, znaczki kwestowe i pocztowe, sprzęt łączności, alarmowania,  motopompy, prądownice i inny sprzęt gaśniczy.

W latach '90 zrodziła się koncepcja powstania Muzeum Pożarnictwa. Leszek Rajs skupił się na renowacji, konserwacji oraz odpowiednim magazynowaniu dotychczas zgromadzonych pozycji zbioru. W 1998 roku pokazaliśmy najcenniejszą część zbioru, organizując pierwszą wystawę podczas festynu przedwyborczego w Pleszewie (zdjęcie w podstronie WYSTAWY).

Pierwsza dekada nowego stulecia upływała pod znakiem zdobywania dalszych pozycji zbioru pożarniczego. W związku z napotkanymi trudnościami w pozyskaniu miejsca dla utworzenia Pleszewskiego Muzeum Pożarnictwa, podjęto w 2007 roku decyzję o stworzeniu internetowej strony zbiorów, którą Państwu przedstawiamy. Zaproszono nas do wystąpienia w programie "Kawa czy Herbata" w TVP 1. Eksponaty zaczęto pozyskiwać we wszelki możliwy sposób: zakupy na giełdach staroci, internetowych serwisach aukcyjnych oraz  zakupy i wymiany w antykwariatach i z prywatnymi kolekcjonerami. We własnym zakresie rozpoczynamy również wystawianie zbioru przy okazji wielu imprez okolicznościowych związanych z działalnością straży pożarnych (Jubileusze, Dni Strażaka, Zawody itp.), na które byliśmy zapraszani. Dzięki pozyskanej w latach 2008-2009 lekturze rozwijamy w znacznym stopniu swoją wiedzę z zakresu szeroko pojętego pożarnictwa na przestrzeni dziejów. Nawiązujemy współpracę z różnymi instytucjami i osobami prywatnymi w celu wymiany informacji, materiałów i dalszego poszerzania wiedzy. Obecnie (2010 rok) zbiór osiągnął kilka tysięcy pozycji i dalej jest rozwijany.