Podziękowania


 

Dziękujemy za przekazane eksponaty:

Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu

Komendantowi Głównemu PSP gen. brygadierowi Wiesławowi Leśniakiewiczowi

Komendantowi Powiatowemu PSP w Pleszewie ml. bryg. Jackowi Jarusowi

Panu płk. poż. Zygmuntowi Leszczyńskiemu

Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej Cukrowni Witaszyce

Dyrektorowi Pleszewskich Zakładów Zbożowych panu Tomaszowi Klakowi

Zakonowi Najświętszej Marii Panny w Pleszewie

Prezesowi FMS "Spomasz" Pleszew S. A. panu Tadeuszowi Rakowi

Firmie "Delta S. C." Pleszew

Kaliskim Zakładom Przemysłu Terenowego w Kaliszu

Wytwórni Umundurowania Strażackiego w Brzezinach

Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku

Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokutowie

Ochotniczej Straży Pożarnej w Witaszycach

Ochotniczej Straży Pożarnej w Sowinie Błotnej

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelnej Wsi

Edwardowi Patelskiemu

Wiesławowi Szczechurze

Edwardowi Jańczakowi

Dariuszowi Mehrowi

Jerzemu Sobiejewskiemu

Czesławowi Regusowi

mł. kpt. Janowi Woldańskiemu

st. ogn. Andrzejowi Świderskiemu

Zbigniewowi Oleksemu

Maciejowi Paszynowi

Jackowi Mikule

Bartkowi Orczykowi

rodzinie Bartczaków

rodzinie Bilińskich

Marcinowi Żurawskiemu z Pruszkowa

mł. bryg. Dariuszowi Surmie z Miedzyrzecza

dr Lechowi Malinowskiemu ze Skoków (koło Miedzyrzecza)

 

Dziękujemy również za współpracę Urzędowi Miasta i Gminy Pleszew,

Muzeum Regionalnemu w Pleszewie oraz Muzeum Ziemi Kobylińskiej w Kobylinie.