"Ratujmy wspólnie pamięć po Tych, którzy na przestrzeni lat nieśli

bezinteresowną pomoc bliźnim, ochraniając ich życie, zdrowie oraz mienie."


 

Częstokroć zdarza się, iż nieświadomie znajdujemy się w posiadaniu przedmiotów, 

które dla Muzeum Pożarnictwa mogą okazać się bezcennymi pamiątkami strażackimi.

Mogą to być medale, odznaczenia, mundury, czapki, hełmy, pasy, topory,

tabliczki, fotografie, sprzęt gaśniczy (węże, rozdzielacze, prądownice itp.), 

alarmowy (trąbki sygnałowe, syreny) oraz wiele innych.

Przekazując je na rzecz muzeum lub oddając w depozyt decydują się państwo 

na ratowanie ich od zniszczenia i zapomnienia.

Ze swojej strony zobowiązujemy się: pokryć ewentualne koszty przesyłki przekazanych przedmiotów, 

odesłać oficjalne imienne podziękowanie, zabezpieczyć i dbać o stan przedmiotu, 

wyeksponować w galerii serwisu muzeum, a w przyszłości w siedzibie muzeum.

Nazwiska osób, które zdecydują się pomóc muzeum, umieszczone zostaną w dziale PODZIĘKOWANIA.

Zaznaczamy, że Pleszewskie Muzeum Pożarnictwa swoim działaniem pragnie ratować pamięć 

oraz przybliżyć historię strażackiej działalności - w żadnym stopniu nie ma to być jednak działalność komercyjna, 

nastawiona na jakiekolwiek korzyści, chyba, że są to korzyści na rzecz samego muzeum.